Noteikumi

Pārstāvja kompānijas SIA “ Kids green zone” – un pircēja attiecības regulē SIA „Kids green zone“ sastādītie vispārīgie noteikumi un Latvijas Republikas tiesiskie akti. SIA „Kids green zone“ sastādītie noteikumi:


1. Pasūtījumu noformē persona, kas veic pirkumu interneta kidsgreenzone.lv (turpmāk tekstā – Pircējs) un kidsgreenzone.lv pārstāvis, t.i. firma SIA „Kids green zone“ (turpmāk tekstā – Pārdevējs). Pasūtījuma noformēšana tīmekļa vietnē www.kidsgreenzone.lv ir pielīdzināma pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanai.

1.1. Pasūtījuma noformēšana

Pasūtījumu pieņemšana notiek 24 stundas diennaktī, rēķini tiek nosūtīti uz e-pastu un prece tiek rezervēta automātiski. Pircējs veic pasūtījumu elektroniskā veidā, pievienojot preci virtuālajā pircēja grozā. Pasūtījums tiek noformēts, kad Pircējs izvēlas funkciju Apstiprināt pasūtījumu.
Pārdevējs nosūta Pircējam automātisko rēķinu par veikto pasūtījumu pa e-pastu un atveido to uz ekrāna. Rēķins, kurš ir atveidots uz ekrāna, automātiski saglabājas.
Aizpildot pasūtījumu, mēs iesakām būt uzmanīgiem, lai novērstu neprecizitātes sniegtajos datos un norādot pasūtīto preču daudzumu. Pircējs ir atbildīgs par sava pasūtījuma pareizību.Ja klients divu darba dienu laikā neizņem savu pasūtījumu, tad pasūtījums automātiski tiek anulēts.

1.2. Pasūtījuma stāšanās spēkā

Pasūtījums stājas spēkā no brīža, kad attiecīgā summa par pirkumu kidsgreenzone.lv mājas lapā ienāk SIA „Kids green zone“ norēķinu kontā.

2. Cena un Preces apmaksa

Preču cenas www.kidsgreenzone.lv lapā ir norādītas euro. Visas cenas ir norādītas ar 21 % apgrozījuma nodokli. Pircējs maksā par precēm saskaņā ar rēķinu, kuru sagatavoja SIA „Kids green zone“. Pārdevējs saglabā sev tiesības anulēt pasūtījumu un rēķinu, ja Pircējs neveic maksājumu līdz datumam, kurš ir norādīts rēķinā. Pircējs maksā par precēm, pārskaitot naudu uz SIA „Kids green zone“ norēķina kontu norādītajā bankā.

3. Preces piegādes termiņš

Preces piegādes termiņš, ja prece ir noliktavā, ir aptuveni 1 – 3 darba dienas. Piegādes termiņš tiek skaitīts no brīža, kad līgums ir stājies spēkā, t.i. saņemta pirkuma apmaksa (punkts 1.2.). Preces pēc individuāla pasūtījuma, kad prece uz pasūtīšanas brīdi nav noliktavā tiek piegādātas 30 dienu laikā. Svarīgi! Lai precizēt preces „Pēc pasūtījuma” piegādes tērmiņu uzrakstiet produkta kodu un jautājumu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Pārdevējs nav atbildīgs par piegādātāja lēmumu nekad vairāk nepiegādāt noteiktu preci.
J

Ja pārskaitījums par preci tiek saņemts līdz plkst. 15.30, prece tiek sagatavota sūtīšanai nākošajā darba dienā un tiks piegādāta apt. 24 stundu laikā. Ja pasūtījums ir veikts sestdien vai svētdien, mēs nosūtīsim preci kurjeram pirmdien, un klients to saņems otrdien.


Kurjerpasta pārstāvis piezvanīs Jums un paziņos par pasūtījuma piegādāšanas laiku. Ja Pircējs neatbildēs uz zvanu, vai nebūs mājās, tad pasūtījums tiks nodots glabāšanai noliktavā.

Par preču piegādes kavējumu nepareizi vai neskaidri noradītas adreses dēļ ir atbildīgs Pircējs.
Prece tiek nodota Pircējam kopā ar rēķinu viena eksemplārā. Un pavadzīmi, uz kuras Pircējam ir nepieciešams parakstīties. Pirms parakstīšanas mēs iesakām Pircējam pārbaudīt iepakojumu un preču daudzumu. Ja iepakojums vai izstrādājums bija bojāts transportēšanas laikā, tie tiek nosūtīts atpakaļ un tiek aizvietots ar jaunu, nebojātu preci nebojātā iepakojumā. Pretenzijas par iepakojumu un preču daudzumu, kuras tiek iesniegtas vēlāk, netiek izskatītas.

4. Preces atgriešana un pasūtījuma anulēšana Pircējam ir tiesības apmainīt saņemto preci pret citu līdzvērtīgu preci vai atgriezt to 14 dienu laikā, ja tā neapmierina Pircēja vajadzības. Pircējs atgriež preci, iepriekš paziņojot par to Pārdevējam. Preces iepakojums un pati prece nedrīkst būt bojāta. 


Ja atrieztā prece ir bojāta, un bojājuma iemesls nav saistīts ar SIA „Kids green zone“ darbībām, kā arī, ja izstrādājums bija izmantots precei neparedzētam nolūkam, SIA „Kids green zone“ ir tiesības pieprasīt kompensāciju par preces bojājumiem. Ja Pircējs nepiekrīt kompensācijas summai, viņam ir tiesības pieprasīt neatkarīgu ekspertīzi. Eksperta pakalpojumus apmaksā puse, kuras viedoklis izrādījās nepamatots.


Ja prece tiek atgriezta, un iepriekš nebija apmaksātas transporta izmaksas, tad saskaņā ar cenrādi no atgrieztās preces vērtības tiek ieturētas transporta izmaksas.

5. Garantija un preces atgriešana

Pārdodot Pircējam preci, Pārdevējs ir atbildīgs par preces atbilstību līguma noteikumiem, kas izpaužas divu gada laikā pēc preces nodošanas pircējam. Tiek pieņemts, ka preces neatbilstība līguma nosacījumiem, kura izpaužas sešu mēnešu laikā pēc preces nodošanas patērētājam, jau pastāvēja preces nodošanas brīdī, ja vien šāds pieņēmums nav pretrunā ar preces vai trūkuma būtību.


Garantijas lietošanas nosacījumi tiek pievienoti katram izstrādājumam, kuram ir garantija.

Ražotājs nav atbildīgs:

 1. par izstrādājumu, kuru sabojāja Pircējs;
 2. par bojājumiem/trūkumiem, kuri parādās izstrādājuma neparedzētas izmantošanas rezultātā; 

 3. par bojājumiem/trūkumiem, kuri parādās, ja netiek veikta izstrādājuma apkope saskaņa ar ekspluatācijas noteikumiem.


Par izstrādājuma neatbilstību prasībām ir nepieciešams ziņot pa e-pastu – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa tālruni +371 29622959. 
Gadījumā, ja izstrādājums neatbilst prasībām, Pircējam ir tiesības aizvietot izstrādājumu pret izstrādājumu, kurš atbilst prasībām un kuram nav trūkumu, vai arī atteikties no pasūtījuma un atgriezt izstrādājumu.

Summa, kura tika samaksāta par atgrieztajām precēm tiek pārskaitīta atpakaļ Pircējām uz viņa bankas kontu 7 – 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
Ja Pircējs izmantoja izstrādājumu arī pēc trūkuma konstatēšanas, tad Pircēja pretenzijas netiek ņemtas vērā.

Garantija nav spēkā, ja:

 • - pats/i esi mēģinājis/usi novērst bojājumus;
 • - bojājums radies tīšas darbības rezultātā;
 • - bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, ugunsgrēks u.c.);
 • - bojājums radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim (putekļiem, šķidrumam);
 • - precei esi izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus vai rezerves daļas;
 • - bojājumi precei radušies piegādes brīdī, par kuriem Jūs nebijāt paziņojis uzreiz pēc preces saņemšanas.

Atteikuma tiesību izmantošanas un preču atgriešanas gadījumā, lūdzam ņemt vērā, ka:

 • preci Jūs varat pārbaudīt, bet nedrīkstat lietot;
 • preci jāatgriež nesabojātā, nesasmērētā oriģināliepakojumā;
 • atgrieztajai precei ir jābūt pilnā tās komplektā;

Interneta www.kidsgreenzone.lv patur tiesības atteikt izmantot pircēja atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumos, ja ir sabojātas preces plombas, ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti.

6. Konfidencialitāte un citi nosacījumi

Pārdevējam nav tiesību izplatīt Pircēja datus. Pārdevējs neatklāj citām personām informāciju par Pircēju, un Pircējam ir tiesības pieprasīt izdzēst savus datus no Pārdevēja datu bāzes.

7. Citi nosacījumi:

Kids green zone.lv noteikumi ir vienādi visiem klientiem. Neskaitot SIA „Kids green zone” sastādītos vispārīgos noteikumus abas puses – gan Pircēju, gan Pārdevēju – aizsargā Latvijas Republikas likumi. Pircēja tiesības aizsargā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
Radušos konflikta gadījumā ar saviem klientiem SIA „Kids green zone“ risina mierīgā un draudzīgā veidā – sarunu ceļā. Ja tomēr puses nespēj atrast piemērotu risinājumu, tad abām pusēm ir tiesības griezties attiecīgās iestādēs.

Ja vēlies izmantot atteikuma tiesības – lūdzam ņemt vērā šādus ieteikumus:

 • pārbaudi, taču nelieto preci;
 • saglabā un nesabojā preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju (aizlīmētus plastikāta iepakojumus vari rūpīgi atvērt ar šķērēm); .

Meklēšana

Kontakti

SIA „Kids green zone“
LV43603079004
Mežciems, Ciedru iela 12-3 Jelgavas novads Latvija LV3001

+371 29622959
info@kidsgreenzone.lv

logo kids green zone 300shad2

Meklēšana